In gesprek met… projectnotaris Heidi Harmsma

Stel… je doet mee aan de verloting van een kavel en wordt de gelukkige eerste gegadigde voor jouw favoriete kavel. En dan? Hoe gaat het vervolg in zijn werk? En welke rol speelt de projectnotaris hierin? Heidi Harmsma, notaris bij Harmsma Notarissen en projectnotaris voor Broek Zuid, vertelt er meer over.

De notaris zorgt ervoor dat de afspraken tussen de verkoper en de koper worden vastgelegd in een overdrachtsakte. Daarnaast controleert de notaris ook of de afspraken worden nagekomen. Maar haar rol gaat verder dan dat, zij heeft namelijk een belangrijke rol bij de rechts- en financiële zekerheid. Belangrijk is om je vooraf goed te laten informeren over de bouw- en financiële mogelijkheden zodat je niet een kavel koopt die jouw draagkracht te boven gaat. De notaris moet controleren of de betrokkenen de juridische gevolgen overzien en of dat wat is afgesproken is toegestaan. Het is dan ook handig dat alle kavelkopers van Broek Zuid bij dezelfde projectnotaris terecht kunnen, omdat die op de hoogte is van wat er speelt en waar je rekening mee moet houden. Heidi: “Met onze kennis en ruime ervaring zorgen wij ervoor dat de overdracht van de woning snel, soepel en probleemloos verloopt”.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1: Opstellen voorlopige koopovereenkomst
Direct na de verloting ontvang je een reserveringsbrief, waardoor de kavel exclusief voor je wordt gereserveerd. Nadat je hebt aangegeven de kavel te willen kopen, wordt de voorlopige koopovereenkomst opgemaakt. Dit doet de gemeente. Hierin wordt vastgelegd welke afspraken jullie (jij als koper en de gemeente als verkopende partij) hebben gemaakt.

Stap 2: Eigendomsoverdracht voorbereiden en koopsom betalen
Met de opgestelde koopovereenkomst klop je aan bij de notaris. “Wij formaliseren de gemaakte koopovereenkomst. Daarvoor stellen we een overdrachtsakte op en de bijbehorende afrekening”, aldus Heidi Harmsma. De koopsom en eventuele bijkomende kosten, zoals de hypotheekadviseur, kunnen dan worden gestort op de derdengeldenrekening van de notaris. De koopprijs kan je natuurlijk (deels) betalen door middel van het afsluiten van een hypotheek. “Wij zorgen dan voor de communicatie met de bank en stemmen af dat zij de gelden op de derdengeldenrekening kunnen overmaken. In opdracht van de bank wordt dan ook de bijbehorende hypotheekakte opgesteld. De gestorte gelden blijven op de derdengeldenrekening staan, totdat de handtekeningen zijn gezet. Zo weet je zeker dat je geld wordt gewaarborgd”, aldus Heidi.

Stap 3: Overdrachtsakte ondertekenen
De door de notaris opgestelde overdrachtsakte wordt op de afgesproken overdrachtsdatum door de notaris met jou besproken, toegelicht en vervolgens getekend. Dit laatste wordt het passeren van de akte genoemd. Namens de gemeente is een gevolmachtigde aanwezig om te tekenen. Heidi: “Na het passeren van de akte wordt de overdracht compleet gemaakt door de inschrijving bij het Kadaster. Daarna komen de gelden pas op de rekening van de gemeente te staan. Wij zorgen dus voor boter bij de vis”. De notaris staat dus als neutrale, onpartijdige partij tussen de verkopende partij (de gemeente) en de kopende partij in. Heidi: “Wij staan in voor de belangen van beide partijen, en zorgen ervoor dat de overdracht zo geruisloos mogelijk wordt voldaan”.

Overige zaken
De projectnotaris doet natuurlijk veel meer dan alleen het regelen van de overdrachtsakte. Het kopen van een kavel is namelijk hét moment om stil te staan bij andere (juridische) zaken, zoals: trouwen, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en wat er gebeurt met je vermogen in geval van overlijden (bijvoorbeeld in de vorm van een testament). Heidi: “We kijken naar wie de kavel koopt. Ga jij bijvoorbeeld voor het eerst samenwonen en ben je (nog) niet getrouwd? Dan geven wij ook advies over een samenlevingscontract en/of testament. We kijken naar jouw situatie en wijzen je op dingen waar je rekening mee moet houden”.

Wist je dat de projectnotaris achter de schermen ook aanwezig is bij de verloting? Hiermee waarborgt de notaris dat de verloting eerlijk verloopt. Meer informatie over de gang van zaken tijdens een verloting vind je op de webpagina ‘Verloting van droomkavels in Broek Zuid’ .

Hoe zit het met de kosten?

De notariskosten voor de eigendomsoverdracht worden betaald door de gemeente. Dit betekent dat de gemeente de kosten voor de overdracht en de inschrijving bij het Kadaster volledig voor haar rekening neemt. Heb je een hypotheekakte nodig? Of zijn er andere zaken, los van de eigendomsoverdracht, die jij door de notaris wil laten verzorgen? Dan zijn de kosten voor die extra zaken wel voor je eigen rekening.

Heidi: “Momenteel zijn we bij Harmsma Notarissen druk bezig met de koopovereenkomsten die binnendruppelen na de eerste verloting”. We hopen dat jouw koopovereenkomst ook snel in behandeling kan worden genomen.

Heb je vragen voor Heidi Harmsma? Je kunt altijd contact opnemen met Harmsma Notarissen via telefoon 0513 – 413685 of mail: info@notarisjoure.nl. Heidi: “We plannen graag gratis en vrijblijvend een eerste gesprek met je in of beantwoorden je vraag waar mogelijk telefonisch”.

| | © 2023 gemeente De Fryske Marren