Bouwregels

Bestemmingsplan Broek Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in de gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn.
Ook voor de ruimte waar nieuwbouwplan Broek Zuid gerealiseerd wordt is een bestemmingsplan opgesteld.

Bestemmingsplan Broek Zuid

Welstandsrichtlijnen Broek Zuid

De gemeente Fryske Marren streeft in Broek naar een duidelijk herkenbaar karakter voor de wijk. Daarom gelden een tweetal beeldbepalende regels voor de hele wijk:

1. Landelijk karakter
Het landelijke karakter wordt bepaald door de ruime waterlopen en de oeverinrichting, waarbij het natuurlijke talud het overwegende karakter is en het beeld van één bouwlaag met of zonder kap over het hele plan.

2. Variatie
De variatie en stedelijke kwaliteit wordt bepaald door de verscheidenheid en variatie in woningtype’s en architectuur en dus verschillende contrasterende materiaalkeuze’s. Deze regels vormen het bindende element van de wijk. Er zijn geen beeldeisen voor kleur/soort architectuur voor het totale plan. Wel zijn er nadere beeldeisen op een aantal specifieke plekken en wordt een bepaald minimum oppervlakte en gevelbreedte in verhouding met de hoogte vastgelegd. Meer informatie over de welstandsrichtlijnen voor Broek Zuid vindt u in de bijlage.

| | © 2020 gemeente De Fryske Marren